Kyrkohandboken>


CAP. IV. Wid thetta sättet hålles almännelig kyrkiotienst på Söndagar / store Högtidz- Almänne- Böne och Tacksäijelse- samt Helgedagar.

CAP. V. Ett sätt huru handlas skal med them som wilia gifwa sig i Ächtenskap.

CAP. VI. Om Barnaqwinnors Kyrkiogång.