Båtsmanstorpen i Ångermanland och Medelpad

Båtsmanstorpen i Ångermanland och Medelpad

Torpens belägenhet i slutet av 1800-talet

av Carl Hamnström

I skriften "Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad", Östervåla 1972, lämnas i bilaga 16a en redogörelse för båtsmanstorpens belägenhet. Denna grundar sig på uppgifter i båtsmanskontrakt under 1800-talet, förvarade dels i Krigsarkivet, dels i Landsarkivet i Härnösand. Många kontrakt saknas och åtskilliga angiva icke torpens läge. Å andra sidan är beskrivningen av torpens plats där sådan finnes, ofta detaljerad, vilket underlättar att lokalisera dem.

    En komplettering av ovannämnda uppgifter kan erhållas genom de kompanirullor för Norrlands 2-4 kompanier, som förvaras i Krigsarkivet. Ett sådant utdrag följer nedan. Det visar torpens läge vid tiden för båtsmanshållets avveckling i slutet av 1800-talet.

    Om fråga uppkommer att lokalisera torpen bör uppgifterna i "Båtsmansboken" granskas tillsammans med kompanirullorna.

Förteckning å båtsmanstorpens belägenhet vid tiden för båtsmanshållets upphörande inom Ångermanland och Medelpad.

Källor: Stockholms station Norrlands 2-4 båtsmanskompanier, kompanirullor, Krigsarkivet.

Anm. Ortnamnen är stavade enligt rullorna (i vissa fall enligt båtsmanskontrakten).

Torp.jpg (87269 bytes)
Rote 39. Häggmans torp.

ÅNGERMANLAND

Norrlands 3. båtsmanskompani

Socken Rotenr Torpets placering
Härnön 9 Specksta, 1/2 mil östsydöst om Härnösand.
Säbrå 10 Bondsjö, 1/4 mil från Härnösand.
11 Ytterfälle, 1/2 mil sydväst om Härnösand.
12 Fröland, 1/2 mil från Härnösand.
13 Jerfsta, 1/4 mil sydväst om Härnösand.
14 Nyland, 1/8 mil nordöst om Marks gästgivaregård.
15 Billsta, vid landsvägen.
16 Grofhäll, vid landsvägen.
17 Äland, väster om landsvägen.
18 Ramsås, 1/2 mil väster om landsvägen.
19 Aspnäs, 1 mil väster om landsvägen.
20 Sunnerbrån, 1/2 mil väster om landsvägen.
21 Benge, vid landsvägen.
22 Bronäs, 1/8 mil väster om landsvägen.
23 Östersjäland, nära landsvägen.
24 Kragom, 1/8 mil öster om landsvägen.
25 Krok. 1/2 mil öster om landsvägen.
26 Finsvik, öster om s k intaget.
27 Ulfvik, 1/2 mil öster om landsvägen.
Stigsjö 28 Öje, 1/2 mil väster om landsvägen.
29 Spelböle, 1/8 mil väster om landsvägen.
30 Smöråker, vid landsvägen.
31 Wike (Byn), 1/8 mil öster om landsvägen.
32 Uland, 1,8 mil nordväst om Brunne gästgivaregård.
33 Södergården, 1/8 mil nordöst om landsvägen.
34 Brunne, vid landsvägen nära Brunne gästgivaregård.
35 Skållsta, 3/4 mil från Brunne gästgivaregård.
36 Kullamark, 3/4 mil norr om landsvägen.
Häggdånger 37 Norra Antjärn.
38 Otterböle, 1/8 mil öster om landsvägen.
39 By, Knifsjösvedjan.
40 Skedom.
41 Torrom.
42 Högnäs.
Gudmundrå 43 Dynäs, 1 mil från Frånö.
44 Östbyn, 1 mil från Frånö.
45 Jettesta.
46 Gumås, 1/2 mil från Frånö.
47 Björsta.
48 Gumås, 1/2 mil från Frånö.
49 Fiskja, 1/8 mil från vägen, 3/10 mil från Frånö gästgivaregård.
50 Fiskja, 1/2 mil väster om landsvägen.
51 Frånö, 1/4 mil öster om landsvägen.
52 Lunde, 1/10 mil öster om landsvägen.
53 Knäfsta råskillnad.
54 Nänsjö (Nässjö), 3/4 mil från Frånö gästgivaregård.
Högsjö 55 Jude, 1/4 mil väster om landsvägen.
56 Wida inom Westby, 1/10 mil väster om vägen.
57 Westansjö, 1/4 mil från Frånö gästgivaregård.
58 Flattom, 1/2 mil från Weda gästgivaregård.
59 Wålånger, 1/2 mil öster om vägen.
60 Wålånger, 1/10 mil från landsvägen.
61 Nordanö, 1 mil från Weda gästgivaregård.
62 Hemsön.
Torsåker 63 Rogsta.
64 Helsingsta.
65 Hjertnäs, 2/10 mil öster om landsvägen.
66 Hola, 1/2 mil från Hämra gästgivaregård.
67 Salom.
68 Fanom, vid vägen 1/8 mil norr om Hämre.
69 Hämra, vid vägen nära gästgivaregården.
70 Aspby, vid vägen 1/2 mil söder om Hämre.
71 - Ej angivet.
72 Hammar.
Ytterlännäs 73 Hammar, 1/3 mil från Hammars gästgivaregård.
74 Nordanåker, vid landsvägen.
75 Näs, 1/4 mil söder om vägen, 3/4 mil söder om Hammar.
76 Ed, 1/4 mil väster om vägen 1 mil väster om Hammar.
77 Ed, 1/8 mil väster om vägen 1/2 mil väster om Hammar.
78 Stensätter.
79 Mo, 1/8 mil öster vägen 1 mil sydväst om Hammar.
80 Lästa, vid vägen 1 mil sydväst om Hammar.
81 Bursjö, 1 5/8 mil från Hammars gästgivaregård.
Dal 82 Norrum, 1/4 mil öster om vägen.
83 Ersta, nära vägen.
84 Allsta, 3/4 mil norr om vägen.
85 Mo, 3/4 mil norr om vägen.
86 Hällsjö, 1 1/4 mil väster om vägen.
Sollefteå 87 Fanby, nära Björkäng, 1/8 mil från vägen.
88 Granvåg, 1/2 mil från Sollefteå.
89 Rösta, 1/4 mil från Sollefteå.
90 Remsle, vid vägen 1 mil väster om Para.
91 Utan torp, i Sollefteå.
92 Sollefteåbruks ägor, 1/8 mil från vägen 1/4 mil från Gästgivargården.
Multrå 93 Ingersta och Skedom, mitt emor Sollefteå.
94 Öd, Nära vägen 1/10 mil väster om Multrå kyrka.
95 Klofsta, 3/4 mil från Sollefteå gästgivargård.
96 Tjäll, 1/8 mil från vägen 1/2 mil öster om Sollefteå.
Långsele 97 Westerflo, 1/2 mil väster om Sollefteå.
98 Nordsjö, 1/4 mil väster om Hamre.
99 Näs, 1/2 mil från Hamre.
100 Nässjö, 3/10 mil öster om Hamre gästgivargård.
Ed 101 Öhn och Österås, 1 mil nordöst om Hamre, byvägen.
102 Westerås, 1/4 mil från vägen 1/4 mil norr om Östanbäck.
103 Ed, 1/8 mil från vägen 1/4 mil norr om Östanbäck.
Resele 104 Norrtannflo, 1 mil från landsvägen 1 mil nordväst om Myre gästgivargård.
105 Norrtannflo, 1/8 mil från landsvägen.
106 Strand, 1/8 mil från vägen 1/4 mil nordväst om Myre.
107 Myre, vid vägen nära Myre gästgivargård.
108 Öfver Sehl, 1/8 mil från vägen 3/4 mil sydöst om Myre.
109 Gåsnäs, 1/4 mil från vägen 1/4 mil till Myre, väster om älfven.
110 Tengsta, 1/2 mil från vägen 1/2 mil till Myre.
Ådalsliden 111 Rå, 1/8 mil från vägen 1/2 mil norr om Näsåkers gästgivargård.
112 Norrmoflo, 1/2 mil från Lidens gästgivargård.
113 Norrmoflo, 3/4 mil från gästgivargården.
Junsele 114 Krånge, 1/2 mil från vägen 1/2 mil nordväst om Mo gästgivargård.
115 Mo, vid vägen nära Mo gästgivargård.
116 Böle, 1/4 mil från vägen 1/4 mil norr om Mo gästgivargård.
Ramsele 117 Wengell, 1 1/2 mil från vägen, 1 1/2 mil väster om Backe gästgivargård.
118 Imnäs, 1 1/2 mil från vägen, 1 1/2 mil öster om Krångens gästgivargård.
119 Sehl, 1/2 mil från vägen, 1/2 mil söder om Krångens gästgivargård.
120 Krången, vid vägen nära gästgivargården.
121 Sandviken, 1 mil från vägen, 1 mil väster om Krången.
Edsele 122 Norrnäs, 1/2 mil nordväst om Utanede vid vägen.
123 Ås, 1 mil om Holmstrand.
Fjällsjö 124 Sehl, 1 mil från Backe gästgivargård.
125 Jansjö, 1/4 mil från Backe gästgivargård.
Bodum 126 Bodum, Orrnäs på Rossön, 1/4 mil söder om Orrnäs gästgivargård.
Tåsjö 127 Tåsjö, 1/4 mil norr om Tåsjö gästgivargård.
Helgum 128 Holmstrand, nära gästgivargården.
129 Mo, vid vägen 1/4 mil sydöst om Holmstrand.
130 Näs, 1/8 mil från vägen Fanby gästgivargård.
131 Gransjöbruk, vid vägen 1/2 mil sydöst om Fanby.
132 Westbyn, 3/10 mil söder om Holmstrand, södra sidan av Helgumssjön.
Boteå 133 Undrom, 1/4 mil från Gålfva gästgivargård.
134 Macke, 1/2 mil från Hamre gästgivargård.
135 Sunnersta, 1/10 mil från vägen norr om Bothåsen, 1/4 mil norr om Gålfva gästgivargård.
136 Sunnersta, 1/10 mil från vägen 3/10 mil norr om Gålfva gästgivargård.
137 Offer, 1/2 mil från Gålfva gästgivargård.
138 Subbersta, 1/4 mil norr om Gålfva gästgivargård.
139 Törsta, 1/4 mil från Gålfva gästgivargård.
140 Kalknäs, 1/4 mil från Gålfva gästgivargård.
Styrnäs 141 Djuped, 1/10 mil öster om landsvägen.
142 Wiet, 1/2 mil söder om Styrnäs kyrka.
143 Myckelby, 1/2 mil söder om Styrnäs kyrka.
144 Lo, 1/2 mil norr om Kungsgårdens gästgivargård.
145 Styrnäsgården, 1/10 mil öster om landsvägen, 3/4 mil söder om Gålfva.
146 Utnäs, 1/2 mil från landsvägen, 1/4 mil söder om Gålfva gästgivargård.
Överlännäs 147 Tybränn.
148 Mällby, södra sidan av älven 1/2 mil öster om Gårdnäs.
149 Korfsta, södra sidan av älven, 1000 fot från vägen 2/10 mil öster om Gårdnäs.
150 Hurjum, 1/2 mil från Gålfva gästgivargård.
Sånga 151 Sångal, 1/8 mil öster om Para gästgivargård.
152 Para, nära Para gästgivargård.
Nora 153 Ry, nära vägen 1/4 mil väster om Hornö.
154 Grubbe, 1/4 mil från vägen, 1 mil nordväst om Hornö.
155 Folksjö, vid vägen 3/4 mil nordöst om Hornö.
156 Gräta, 1/8 mil från vägen, 1 mil nordöst om Hornö.
157 Salom, 1/8 mil från vägen 1/4 mil söder om Grötoms gästgivargård.
158 Tjerne, 1/8 mil från vägen 1/4 mil sydväst om Grötom.
159 Grötom, vid vägen nära gästgivargården.
160 Salteå, 1/8 mil från vägen, 1/8 mil norr om Grötom.
161 Gavik, 1/4 mil från vägen, 1/4 mil öster om Grötom.
162 Ramsta, 3/4 mil från Grötom.
163 Östanö, 1/8 mil från vägen, 2 mil sydost om Grötom.
164 Östanö, 1 3/4 mil sydöst om Grötom.
165 Kallsta, 1/8 mil från vägen.
166 Torrom, 1/10 mil från vägen, 1 mil från Grötom.
167 Rossvik, 1/2 mil sydväst om Grötom.
168 Bölesta, 1/2 mil från vägen, 1 1/2 mil till Grötom.
169 Skärsättra, 3/4 mil från Närmaste gästgivargård.
Bjärtrå 170 Kungsgården, norr om Brattbacken.
171 Nässom, 1/4 mil från vägen, 1/2 mil öster om Kungsgården.
172 Hjelta, 1/16 mil från vägen, 3/8 mil sydöst om Kungsgården.
173 Sundsta, 1/4 mil från vägen, 3/8 mil sydöst om Kungsgården.
174 Geresta, 3/8 mil från vägen, 3/4 mil sydöst om Kungsgården.
175 Fröstland, 1/2 mil från vägen, 1 mil sydöst om Kungsgården.
176 Köja, 3/4 mil från gästgivargården Kungsgården.
177 Locknö, vid vägen 5/8 mil söder om Kungsgården.
178 Strinne, 1/2 mil sydöst om Kungsgården.
179 Grösse, 1 mil från Kungsgården.
180 Lugnvik, vid vägen 1 1/4 mil sydöst om Kungsgården.
181 Norrland, 1/16 mil från vägen, 1 mil sydöst om Kungsgården.

Norrlands 4. båtsmanskompani

Socken Rotenr Torpets placering
Skog 1 Nyänget i Öfvereds by, 3/4 mil från kyrkan.
2 Vid landsvägen från Kungsängen till Nordingrå, 1/2 mil från kyrkan.
3 Gallsäter, nära landsvägen.
4 Rö, 1000 alnar från landsvägen.
5 Mäland, 1/8 mil från Herrskogs gästgivargård vid vägen till Bjärtrå.
6 Koltjärnssvedjan i Kläpp, vid Ådalsvägen 0,4 mil från kyrkan.
Nordingrå 7 Åsäng, vid vägen till Nordingrå.
8 Mäland, 1000 alnar från Nordingrå vägen.
9 Vid kyrkvägen 0,1 mil från Nordingrå kyrka.
10 Fröstvik, invid Nordingråvägen.
11 Öfver-Weda, 1/2 mil från Nordingrå kyrka.
12 Röksta, vid Ullångersfjärden.
13 Wester Wahto, öster om byn.
14 Hvalmsta, 800 alnar från byn.
15 Vid Omnefjärden.
16 Öster om Mjällom.
17 Öhn, vid Omnefjärden.
18 Ulfvik, 0,1 mil från Omnefjärdens innersta hörn.
19 Norra stranden av Edsätersviken.
20 Inre ändan av Edsätersfjärden.
21 Sjöland, till höger om Kyrkvägen 0,5 mil från kyrkan.
22 Vid vägen mellan Bäckland och kyrkan.
23 På gränsen mellan Näs och Barsta.
24 Fällsvik.
25 Östra sidan av Sörlefjärden.
26 Björnås, 0,75 mil från kyrkan.
27 Östra sidan om Häggvikens nordligaste spets.
28 På Gärdnäs ägor, nära havsstranden söder om Häggviken.
29 Mädan, sydväst om Nordingråfjärden.
Vibyggerå 30 - Ej angivet.
31 1000 alnar öster om landsvägen vid Skuleberget.
32 Myre, 2000 alnar söder om landsvägen vid Docksta.
33 Gerresta, nordväst om Vibyggerå kyrka.
34 Markom, 3/4 mil norr om Vibyggerå kyrka.
35 Backe, 1/2 mil norr om Vibyggerå kyrka.
36 Öfversel, norr om byn, 1/2 mil norr om Vibyggerå kyrka.
37 Skofved, vid landsvägen 1/4 mil från kyrkan.
38 Edånger, norr om landsvägen.
39 Sjöland, 1/2 mil från Vibyggerå kyrka 1000 alnar från landsvägen.
Ullånger 40 Vid vägen från Nordingrå i Utvik.
41 2000 alnar norr om Äskja by.
42 Invik, 0,1 mil nordväst om Äskja.
43 Skidsta, 0,1 mil från Äskja.
44 Utvik, nära Nordingråvägen.
45 Hump, nära landsvägen och väster om denne.
46 Gäppling, söder om landsvägen.
47 - Ej angivet.
48 Törne, 1000 alnar norr om landsvägen.
Nätra 49 Västra sidan av Orrviks by.
50 Västanå, väster om Nätraälven.
51 Sunnansjö, 1/4 mil norr om Kornsjösjön.
52 Vik vid byvägen till Eden.
53 Bjällsta, öster om Kornsjösjön.
54 Södra ändan av Kornsjösjön vid byvägen till Kornsjö.
55 Vid landsvägen och Nätraån 1/4 mil från Nätra kyrka på rålinjen mellan Sel och Hagaris.
56 Strax norr om Östersel.
57 Mjäla och Östersel, 1000 alnar från Sidensjövägen.
58 Södertjern, 1000 alnar från landsvägen.
59 Utby, 3/4 mil öster om Nätra kyrka.
60 Bergom, vid kyrkvägen från Bäck till kyrkan.
61 Vid byvägen på råskillnaden mellan Öden och Björsby, 3/4 mil från kyrkan.
62 Hummelvik, vid östra stranden av Näskeviken.
63 Bjästa, vid landsvägen till Sidensjö och 1500 alnar från Nätra kyrka.
64 Vid landsvägen till Näske lastageplats, 1500 alnar därifrån.
65 Skule, vid landsvägen mellan Skule och Gärden.
66 Westansjö, 1/4 mil från landsvägen.
67 1500 alnar från Näske lastageplats.
68 Bjästa, vid Sidensjölandsvägen.
69 Ulfön.
70 Bräcke, 1/8 mil från byn
Skorped 71 Lännäs, vid Skorpedån 0,3 mil från kyrkan.
72 Mosjö, vid landsvägen 0,1 mil från kyrkan.
Sidensjö 73 Kjellom, kallat Storbrännan 100 alnar från landsvägen 1,4 mil från Sidensjö kyrka.
74 På råskillnaden mellan Skureå och Bölens vid Skureå by 500 alnar norr om landsvägen.
75 Myre, vid landsvägen till Skorped.
76 - Ej angivet.
77 Nyland, öster om byn.
78 Nyland.
79 Österbyn, söder om kustlandsvägen till Hörnäs.
80 Ås, 1/2 mil från kyrkan.
81 Ås, öster om landsvägen 0,1 mil från kyrkan.
82 Stig, 1/4 mil nordväst om kyrkan.
83 Näs, vid Drömmesjön 1/2 mil från kyrkan.
84 - Eget torp.
85 Nordöstra änden av Grätnässjön.
Anundsjö 86 Vid vägen norr om Anundsjösjön.
87 Westersel, söder om Anundsjöån.
88 Norrböle, norr om sjön vid gamla vägen.
89 Norrmesunda, vid gamla Anundsjövägen.
90 1000 alnar öster om Bredvyns gästgivargård.
91 Näs, vid norra vägen 1/4 mil från Bredbyn.
92 Norrflärke, vid norra vägen 1/4 mil från Bredbyn.
93 Norr om Kubbe, 1/4 mil från Bredbyn
94 Risbäck, 1/8 mil hitom byn.
95 - Ej angivet.
96 Sörflärke, sydöst om byn.
97 Önska, på gränsen till Johannisberg i Skorped.
98 Myckelgensjö, nordvästra hörnet av sjön.
Björna 99 Östra delen av Ledingesjön, 1 mil från Björna kyrka.
Mo 100 Gottne, 1000 alnar från gamla Anundsjövägen.
101 Vid Anundsjövägen, 1/4 mil väster om bron över Moälven.
102 Östansjö, sydöst om byn.
103 Backe, 1/4 mil från Mo kyrka.
104 Vid Moälven, 1/4 mil från Mo kyrka.
105 Westerhus, på norra sidan av Själevadsfjärden.
132 Vid Moälven i Skortsjö, öster om kyrkan.
133 Flärke, söder om vägen till Anundsjö.
Själevad 106 Wester Alnäs. på norra sidan av Själevadsfjärden.
107 Öster Alnäs, på norra stranden av Själevadsfjärden 1/4 mil från Kyrkan.
108 Myckling, 100 alnar från häradsvägen till Mo.
109 Hörnett, på norra sidan av Moälven.
110 Vid landsvägen norr om Örnsköldsvik.
111 - Ej angivet.
112 Nordanås, 0,2 mil från Örnsköldsvik.
113 - Ej angivet.
114 Kroksta, söder om Backsjön.
115 Sörvestansjö, norr om sjön.
116 - Kontant lön.
117 Vid landsvägen mellan Hörnäs och Sidensjö, vid sjön på gränsen mot Sidensjö.
118 Sörvåge, på näset mellan Bäckfjärden och Åviken.
119 Domsjö, vid kyrkvägen från Wåge.
120 Svedjeholmen, vid Domsjövägen, 1/4 mil från kyrkan.
121 Öfver Hörnäs, vid vägen till Mo, 1/4 mil från Hörnäs.
122 - Ej angivet.
123 Åte, 2000 alnar från landsvägen på östra sidan.
124 - Kontant lön.
125 - Kontant lön.
126 Kasta, väster därom, 15000 alnar från Sidensjövägen.
127 Råskillnaden mellan Öster Bingsjö och Stensland vid Billsjösjön, benämnt Trånget.
128 - Kontant lön.
129 Öfver-Billa, 1/4 mil från vägen till Mo.
130 - Kontant lön.
131 I Billsta vid landsvägen till Mo.
Arnäs 134 Hornön, 1/2 mil från kyrkan (vid byväg).
135 Lakasund, 1/2 mil från kyrkan (vid byväg).
136 Bodum, 5/8 mil från kyrkan (vid byväg).
137 Öfverön nära kyrkan och landsvägen.
138 Brösta, vid landsvägen, 1/4 mil från kyrkan.
139 Högland, invid landsvägen, 3/8 mil från kyrkan.
140 Öfvervike, 1/2 mil från kyrkan och landsvägen.
141 Öfvervike, 1/2 mil från kyrkan och landsvägen.
142 Klingre, 1 mil från kyrkan nära byväg.
143 Faresta, 3/4 mil från kyrkan vid byväg.
144 Ravesta, vid Norrälvsjösjön, 1/4 mil från kyrkan, vid byväg.
145 Utanlandsjö, norr om sjön.
148 Täfteå, vid landsvägen till Gideå, 1 mil från kyrkan.
149 Bygdom, 3/8 mil från Gideåvägen, 1 mil från kyrkan.
150 Högbyn, 1 1/4 mil från kyrkan, vid byväg.
151 Hjälta, 1 1/2 mil från kyrkan.
152 Ofvansjö, vid sjön invid landsvägen, 7/8 mil från kyrkan.
153 Degerfälle, nära Idbyfjärden, 1 mil från kyrkan.
154 - Utan torp (kontant lön).
155 Lunne, 1/4 mil från kyrkan, vid byväg.
156 Strands Nyland, 1/8 mil från landsvägen, 3/8 mil från kyrkan.
Gideå 146 - Utan torp.
147 Sörgissjö, 1/4 mil från landsvägen och kyrkan.
Grundsunda 157 Öden, 1/4 mil från Köjans gästgivargård.
158 Fanby, 1/4 mil från kyrkan.
159 - Ej angivet.
160 Storskolfällan i Ulltrå, vid Ulltråån, 1/8 mil från landsvägen 1 1/4 mil från kyrkan.
161 Banafjäl, 1 mil från kyrkan.
162 Norr om Finna, 1/4 mil från Skagens lastplats.
Nordmaling 163 Alfva, 0,25 mil från Alfva gästgivaregård, vid landsvägen.
164 Lögdeå, 800 alnar från landsvägen.
165 Lögdeå.
166 Djupsjö, från vägen till Bjurholm 800 alnar.
167 Baggerå nära vägen till Bjurholm.
169 - Ej angivet.
170 - Ej angivet.
171 - Ej angivet.
172 Ängersjö.
173 Håknäs sågverk, på södra sidan om älven.
174 Jernäs.
175 Bredvik.
Bjurholm 168 Agenäs, nordväst om byn.

MEDELPAD

Norrlands 2. båtsmanskompani

Socken Rotenr Torpets placering
Njurunda 70 Bunsta 1/2 mil från Majis gästgivaregård.
71 Nolby, 1 1/4 mil från Majis gästgivaregård.
72 Skottsund, 0,4 mil från Njurunda kyrka.
73 Nolby, 1 1/4 mil från Majis gästgivaregård.
74 Ängom, 1 mil från Majis gästgivaregård.
75 Stångom, 1/2 mil från Majis gästgivaregård.
76 Myrbodarna, 1,3 mil från Majis gästgivaregård.
77 Godemaij, 1/4 mil från Majis gästgivaregård.
78 Berga, på Björkö, 1,5 mil från Majis gästgivaregård.
79 Hellgum, 1 mil från Majis gästgivaregård.
80 Näset, 1/2 mil från Majis gästgivaregård.
81 Solberg, 0,3 mil från Majis gästgivaregård.
82 Björkön, 1,5 mil från Majis gästgivaregård.
Tuna 83 - Ej angivet.
84 Klingsta, 1 mil från Sundsvall.
85 Bällsta, 1/2 mil från Vattjoms gästgivaregård.
86 Klingsta, 1 mil från Sundsvall.
87 - Ej angivet.
88 Helgsjö, 1/2 mil från Vattjoms och Nedansjös gästgivaregårdar.
89 Rännö, 3/4 mil från Vattjoms gästgivaregård.
90 Klingsta, kallat Högsvedjan, 1 mil från Sundsvall.
91 Sköle, 0,4 mil från Vattjoms gästgivaregård.
Attmar 92 Kläpp, 1 mil från Matfors.
93 Harf, 1 1/4 mil från Majis gästgivaregård och 1 1/2 mil från Vattjoms gästgivaregård.
94 Hassela, 2,3 mil från Vattjoms gästgivaregård.
95 Sörfors bruks ägor, 1 mil från Vattjoms gästgivaregård.
96 Fjolsta, 1 1/2 mil från Vattjoms gästgivaregård.
97 Karläng, 1887 Söderäng, 0,7 mil från Matfors, nära vägen.
98 Grenssvedjan, 1,4 mil från Vattjoms gästgivaregård.
99 Attmar by, 0,8 mil från Vattjoms gästgivaregård.
Stöde 100 Kärfsta gästgivaregård.
101 Westerloo, 1/4 mil från Edsta gästgivaregård.
102 0,3 mil från Kärfsta station, nära vägen.
103 Nedansjö, 0,5 mil från Nedansjö gästgivaregård.
104 Usland, 1/2 mil från Edsta gästgivaregård.
105 Ede, 0,4 mil från Edsta gästgivaregård.
106 Fanby, 0,4 mil från Edsta gästgivaregård.
Torp 107 Hångsta, 0,8 mil från Visslands gästgivaregård.
108 Gullgård, 0,8 mil från Visslands gästgivaregård.
109 Åse, 3/4 mil från Visslands gästgivaregård.
110 Viken, 1/4 mil från Visslands gästgivaregård.
111 Ålsta, 1/4 mil från Visslands gästgivaregård.
112 Tirsta, 1 1/2 mil från Visslands gästgivaregård.
113 Torpshammar.
114 Torpshammar.
Borgsjö 115 Ånge, 1/8 mil från Ånge (Ovansjö) gästgivaregård.
116 Ensillre, 0,8 mil från Västanå gästgivaregård, vid vägen.
117 Näset, 0,5 mil från Västanå gästgivaregård.
118 Näset, 0,8 mil från Västanå gästgivaregård.
119 Östby, 1/2 mil från Västanå gästgivaregård.
120 Öh, 0,8 mil från Västå gästgivaregård.
Haverö 121 Ön, 2,5 mil från Östervall, mitt emot Haverö kyrka.
122 Kölsillre, 1,3 mil från Östervall.
Selånger 123 Knäfland, 1,1 mil från Sundsvall, 1 mil från Vattjom.
124 Norro å Hulös ägor, 1/4 mil från vägen.
125 Kvarsätt, 0,5 mil från vägen, 1 mil från Sundsvall.
126 W Åsen (Wallstorpet), 1 mil från Sundsvall, 1/8 mil från vägen.
127 Ö Roo, 1/2 mil från Sundsvall, 0,8 mil från vägen.
128 Söderåsen, 0,8 mil från Vattjoms gästgivaregård, 1/8 mil från vägen.
129 Ö Roo, 3/4 mil från Sundsvall, 1/4 mil från vägen.
130 Westerro, 3/4 mil från Sundsvall.
Sättna 131 Löfsätt, 1/4 mil från Kofland.
132 Norafors bruks ägor, 1 mil från Kofland, nära vägen.
133 Röåsen, 1/2 mil från Kofland, 1/4 mil från vägen.
134 Brödlösa, på Soloms ägor, 1/4 mil från Kofland, invid vägen.
Skön 135 Ljusta, 1/4 mil från Sköns kyrka, 1/8 mil från vägen.
136 Hommall, 1/4 mil väster om Sköns kyrka.
137 Fillands ägor, vid Bosvedjan, 3/8 mil från Sundsvall och från Sköns kyrka.
138 Skönsmon, 1/4 mil från Sundsvall.
139 Korsta, 0,6 mil från Sundsvall.
140 Färsta, 0,2 mil från Sköns kyrka och o,5 mil från Sundsvall.
141 Ljusta, på Bergas ägor, 1/2 mil från Sundsvall.
142 Mon, 1/4 mil från Sundsvall.
143 Öråker, 1/4 mil från Sköns kyrka.
Alnö 144 Gista, 1/4 mil från Alnö kyrka.
145 Röde, kallat Grönängen, 0,1 mil från Alnö kyrka.
146 Hartung, 1/4 mil från Alnö kyrka, på öns norra kust.
147 Säter, 1/4 mil från Alnö kyrka.
148 Wii nära Bänkåsviken.
149 Usland, 0,5 mil från Alnö kyrka.
Timrå 150 Böle, 1/4 mil från Mellerstby gästgivargärd.
151 Edsgården, 0,2 mil från Timrå kyrka.
152 Hovsta, 1/4 mil från Timrå kyrka.
153 Brattland, 0,5 mil från Timrå kyrka.
154 Gärde, 3/4 mil från Mederstby gästgivargård.
155 Lundevallen, invid Lunde färjeställe, 1/2 mil från Timrå kyrka.
156 Rii, 3/4 mil från Timrå kyrka.
Indal 157 Östloning, 0,6 mil från Bjällsta gästgivaregård.
158 Rii, 0,3 mil från Lunne färjeplats.
159 Häre, 0,2 mil från Bjällsta gästgivaregård.
160 Micksäter, 0,3 mil från Bjällsta gästgivaregård, 0,1 mil från vägen.
161 Arklo, 0,4 mil från Bjällsta gästgivaregård.
162 Östanskär, kallat Bottenskiftet, 3/4 mil från Bjällsta gästgivaregård nära vägen och Indalsälven.
Indalsliden 163 Jerqviste, 0,6 mil från Sillre gästgivaregård.
164 0,2 mil från Sillre gästgivaregård vid vägen.
165 Åsen, 1/2 mil från Lidens kyrka.
Holm 166 Västbyn, 0,8 mil från Backens gästgtivaregård, vid Holmsjön.
Ljustorp 167 Edsåker, 1 mil från Näsets gästgivaregård, nära vägen.
168 Frötuna, å Åsängs ägor, 0,5 mil från Ljustorps kyrka.
169 Frötuna, 0,5 mil från Ljustorps kyrka.
170 Åsäng, 0,5 mil från Ljustorps kyrka.
171 Sanna, 0,4 mil från Ljustorps kyrka, 0,1 mil från vägen.
172 Öppom, 1/4 mil från Ljustorps kyrka, 1/8 mil från vägen.
Hässjö 173 Gasabäck, 1 mil från Näsets gästgivaregård, 0,1 mil från vägen.
174 Stafre, 3/4 mil från Näsets gästgivaregård, nära vägen, ej långt från Lögdebruk.
175 Sunnansjö, 0,3 mil från Näsets gästgivaregård, nära vägen.
176 Vestansjö, 1/4 mil från Näsets gästgivaregård, nära vägen.
177 Vesterå, 3/4 mil från Näsets gästgivaregård, nära vägen.
178 Norrkrånge, 3/4 mil från Näsets gästgivaregård, nära vägen.


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!